Objectius

– Afavorir el desenvolupament de l’ infant en tots els aspectes (físic, psicomotriu, emocional, afectiu i social).

– Fomentar l’autonomia a través dels hàbits.

– Iniciar als infants en les seves primeres relacions socials.

– Motivar-los per tal que dia a dia puguin assolir nous reptes.

– Oferir a l’ infant un ambient tranquil i segur.

– Valorar a cada nen i nena per sobre de tot, ja que d’aquesta manera s’estableix un vincle entre la mestra i l’ infant que fa que se senti com a casa.